Skip to main content
Waarom?

Iedereen, een leven lang, plezier in beweging geven

Wat is Dongen Beweegt?

In Dongen hebben we een Lokaal Sportakkoord gerealiseerd. In dit Sport- en beweegakkoord hebben we samen met heel veel organisaties in Dongen en de gemeente afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over hoe we met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren.

Een van deze afspraken is het organiseren van een gezamenlijke open dag voor alle sportaanbieders in Dongen. Op zaterdag 24 september is deze eerste gezamenlijke open dag. Jeroen Beex, voorzitter van hockeyvereniging Liberty is de aanvoerder van deze actie.

Veel organisaties in het werkveld sport en andere betrokken organisaties willen graag een steentje bijdragen om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Dongen omarmt deze ambities. Deelname aan sport en bewegen door deze doelgroepen verhoogt niet alleen de sportparticipatie, maar heeft ook vele andere positieve effecten op (onder andere) gezondheid en het opdoen van sociale contacten. Met de lokale context in het achterhoofd zijn er afspraken gemaakt over de gewenste activiteiten voor dit thema in Dongen.

Wil je meer weten over het Dongens Sport- en beweegakkoord, leer hier verder: https://ssnb.nl/sportakkoord-dongen/

Wil je aansluiten bij één van de bestaande ambities, of heb je zelf een nieuw idee? Zoek dan contact met Marja Nieuwenhuis, zij is aanjager van de uitvoering van het Sportakkoord. Tel 0614647469 | E-mail: m.nieuwenhuis@ssnb.nl.